Algemene info

Osteopathie is een samenvoeging van twee Griekse woorden “osteon” en “pathos”. “osteon” staat voor weefsel en“pathos” betekent gevoel. In de osteopathie gaat het dus omhet voelen van de bewegende weefsels (of juist het minder goed bewegen). Een verminderde beweeglijkheid van weefsel veroorzaakt een verstoorde doorbloeding en/of zenuwgeleiding in de weefsels. Zo geraakt een lichaam uit evenwicht wat kan leiden tot allerlei klachten.

 

“ The body will be able to heal itself…”

 

In de osteopatische behandeling staat het opsporen en verhelpen van de oorzaak van verlies aan beweeglijkheid centraal. We behandelen niet alleen klachten maar we zoeken ook naar het ontstaan ervan. De osteopaat denkt holistisch en zal dus steeds naar de “gehele” mens kijken. Hij zal zich niet laten “misleiden” door de klacht alleen. De samenhang van alle bewegingen in het lichaam is het terrein van de osteopaat.

 

Daarnaast is een gezond lichaam in staat om zich aan te passen aan verschillende soorten belastingen. Het kan zichzelf onderhouden in een complete balans en harmonie. De bronnen om hierin te slagen zijn niet onuitputtelijk en soms is iets te belastend waardoor het lichaam zichzelf niet kan corrigeren. Osteopathie biedt dan hulp door het lichaam te ondersteunen in het hervinden van de beweeglijkheid, de energie en de capaciteit tot autoregulatie.