Osteopathie

Wat is Osteopathie?

In de osteopathie gaat het  om het voelen van de bewegende weefsels (of juist het minder goed bewegen). Een verminderde beweeglijkheid van weefsel veroorzaakt een verstoorde doorbloeding en/of zenuwgeleiding in de weefsels. Zo geraakt een lichaam uit evenwicht wat kan leiden tot allerlei klachten.


“ The body will be able to heal itself…”


In de osteopatische behandeling staat het opsporen en verhelpen van de oorzaak van verlies aan beweeglijkheid centraal. We behandelen niet alleen klachten maar we zoeken ook naar het ontstaan ervan. De osteopaat denkt holistisch en zal dus steeds naar de “gehele” mens kijken. Hij zal zich niet laten “misleiden” door de klacht alleen. De samenhang van alle bewegingen in het lichaam is het terrein van de osteopaat.


Daarnaast is een gezond lichaam in staat om zich aan te passen aan verschillende soorten belastingen. Het kan zichzelf onderhouden in een complete balans en harmonie. De bronnen om hierin te slagen zijn niet onuitputtelijk en soms is iets te belastend waardoor het lichaam zichzelf niet kan corrigeren. Osteopathie biedt dan hulp door het lichaam te ondersteunen in het hervinden van de beweeglijkheid, de energie en de capaciteit tot autoregulatie.

Over Osteopathie

Osteopathic Medicine is a traditional “hands-on” diagnostic and therapeutic science. Pioneered in the late 1800s by a medical doctor named Andrew Taylor Still, Osteopathic Medicine is dedicated to the treatment and healing of the entire patient. It is based on three main principles:


  1. The body is a whole dynamic unit of function and anything done to one part can affect the other parts
  2. The body has the ability to heal itself, with an inherent therapeutic potency(power) and constant drive toward health
  3. There is an interrelationship and interdependence between structure and function in the human body, and knowledge of the details of that structure allows the Osteopathic physician to effect changes that no pill can achieve.


The role of the Osteopathic physician is to find this health and unleash the body’s natural healing potential by removing any obstruction to its normal physiologic processes.


- Andrew Taylor Still

Behandelingen Osteopathie

Duur:

  • Eerste behandeling: 60 min. - 65 euro
  • Volgende behandelingen: 40 min. - 50 euro


Het aantal behandelingen wordt voornamelijk bepaald door de ernst van de klachten. Voor recente letsels zijn 2 à 5 behandelingen vaak voldoende. Bij hardnekkige of langer bestaande klachten zullen er meer behandelingen nodig zijn voor er verandering optreedt.
Aangezien je lichaam na een behandeling tijd nodig heeft om een nieuw evenwicht te zoeken, varieert de tijd tussen 2 behandelingen van 1 week tot 3 weken of soms langer.


Naast het behandelen probeert de osteopaat u inzicht te geven in de oorzaken van de verstoring binnen het lichaam. Aandacht voor uw leefwijze (eten, slapen, drinken, werken, ontspanning, sporten, etc) is belangrijk in het streven naar een optimale gezondheid. Hierbij zal de osteopaat u misschien voeding- en leefadvies meegeven, oefeningen en houdingscorrecties. Ook kan het nodig zijn om samen te werken met bijv. podotherapeuten, psychologen, fysiotherapeuten en huisartsen om zo snel mogelijk tot een optimaal resultaat te komen.


Een voorschrift van de arts is niet vereist.


Terugbetaalbaarheid mutualiteit:

CM betaalt 10 euro per osteopathische behandeling terug, met een maximum van 50 euro per persoon en per kalenderjaar. Er kan een diverse terugbetaling zijn volgens mutualiteit.